Rezerwat Kadzielnia

Dawny kamieniołom, pełen licznych skamieniałości.

Rezerwat Kadzielnia

Kadzielnia jest jednym z najmniejszych rezerwatów przyrody w Polsce, zajmuje zaledwie 0,6 ha. Planowane jest jego powiększenie do 2,4 ha. Jest to rezerwat ścisły przyrody nieożywionej i obejmuje najwyższy szczyt kieleckiej Kadzielni, który znajduje się w centrum dawnego kamieniołomu – Skałkę Geologów (295 m n.p.m.). Został utworzony w 1962 roku, ze względu na cenne znaleziska.

Skałka Geologów

Reliktowy ostaniec skalny wznoszący się ponad nieczynnym kamieniołomem, z którego rozlega się uroczy widok na okolicę. We wnętrzu wzgórza znajduję się 16 jaskiń.

Czemu powstał rezerwat Kadzielnia?

Zbudowany z wapieni górnodewońskich teren dawnego kamieniołomu jest niezwykle ciekawy pod wieloma względami – naukowym, dydaktycznym i krajobrazowym. Na terenie rezerwatu odnaleziono wiele ciekawych form krasowych zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Zaobserwowano tutaj szereg szczątków fauny (głównie morskiej): niespotykanych w pozostałej części Polski gatunków ryb pancernych, koralowców, brachiopodów, głowonogów, gąbek, ramenionogów, stromatoporoidów oraz mszywiołów. Zbadano również dokładnie zjawiska występujące na terenie Kadzielni m. in. żyłową mineralizację kruszcowo-kalcytową oraz zjawiska tektoniczne. Co więcej, na terenie rezerwatu możemy odnaleźć skamieliny i relikty roślinności naskalnej. W jaskiniach Kadzielni natomiast żyje wiele gatunków nietoperzy i pająków.

Ile kosztuje wstęp do rezerwatu?

Rezerwat Kadzielnia ma bardzo prosty cennik. Wstęp jest darmowy! Możesz przyjść kiedy chcesz i obejrzeć to piękne miejsce.